veilingsplaats.nl wordt geladen

Veilingsplaats.nl pagina aan het laden
Veiling S plaats - de veilingsite
HOME | COMMUNITY | SITE MAP | CONTACT
Onze mobile website  nederlands  Francais  english  
1
Voorwaarden

Voorwaarden

Gebruik van de VeilingSplaats.nl website en al de diensten die wij bieden bevoegen jouw acceptatie van alle rechten en regels die staan in de onderstaande gebruikersovereenkomst
VeilingSplaats.nl behoudt het recht om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of te verbeteren. Veranderingen of correcties zullen worden meegedeeld op onze site en mogen als effectief beschouwd worden 30 dagen nadat ze op de site zijn bekendgemaakt. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen of correcties heb je het recht om je account te sluiten door ons te contacten via e-mail. Alle vragen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst kunnen gestuurd worden naar VeilingSplaats.nl


1. Voorwaarden / Registratie
Om gebruik te maken van onze services moet je minimaal 18 jaar zijn en in staat zijn om een wettelijk bindend contract aan te gaan in overeenstemming met bruikbare rechten. Als je geschikt bent om gebruik te maken van onze diensten, dan moet je het registratie proces voltooien door VeilingSplaats.nl de juiste en correcte informatie te verschaffen zoals gevraagd bij het VeilingSplaats.nl registratie formulier. Als de informatie die jij opgeeft als onwaar word of incorrect wordt bevonden, zijn wij gerechtigd om jouw account te blokkeren of te verwijderen. Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden mag je onze diensten niet gebruiken, en kan VeilingSplaats.nl je registratie en lidmaatschap (inclusief je gebruikersprofiel en feedback etc.) verwijderen. Je account en registratie zijn niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook. Indien je je registreert als bedrijf, verklaar je dat je geautoriseerd bent om de rechtspersoon te binden aan deze Gebruikersovereenkomst.


2. VeilingSplaats.nl dient alleen als een bemiddelaar tussen vraag en aanbod.
VeilingSplaats.nl is een Internet veilingsite waar geregistreerde gebruikers advertenties plaatsen waarin handelswaar wordt aangeboden, welke zij bezitten en wensen te verkopen in een open handelscommunity. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om op handelswaar te bieden of te kopen. Het is de volledige verantwoording van de verkoper om zo nauwkeurig mogelijk de kwaliteit, zekerheid, juistheid, en beschikbaarheid van de artikelen die de verkoper heeft geplaatst op de site te beschrijven.
Bovendien heb je zelf de volledige verantwoordelijkheid als bieder en/of koper om te controleren met behulp van de verkoper of alle informatie over een artikel genoteerd op VeilingSplaats.nl juist is. Dit voor degenen die van plan zijn om een bod te plaatsen, voordat ze een bod uitbrengen.
VeilingSplaats.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkopers bereidheid of mogelijkheid om een artikel te verkopen die hij/zij geplaatst heeft, of een bieders bereidheid om door te gaan met een transactie voor een artikel waar zij op heeft geboden. We moedigen open communicatie tussen kopers en verkopers aan voordat en nadat de transactie plaatsvindt.

3. Gebruikers Bevestiging
Vanwege de moeilijkheden die verificatie met zich meebrengt op het Internet is VeilingSplaats.nl niet instaat om te garanderen dat een gebruiker is wie hij beweert dat hij is. Indien je twijfelachtig bent over de identiteit van de andere gebruikers, raden wij je aan om hen te contacten. Ook kun je het feedback profiel van andere gebruikers inzien, om te zien wat anderen zeggen over het handelen met de betreffende gebruiker.
4. Diskwalificatie en vrijgeving

VeilingSplaats.nl is niet verantwoordelijkheid voor schade uit eventuele conflicten tussen gebruikers onderling. Je geeft VeilingSplaats.nl hierbij vrij (zowel alle verantwoordelijken, arbeiders, moederbedrijven, contractafsluiters, leveranciers, of tussenpersonen) van alle types die schade veroorzaken of aanspraken die leiden tot onderlinge ruzies.

5. Verkopen op VeilingSplaats.nl
Bij het plaatsen van een artikel(en) op VeilingSplaats.nl, verklaar je dat je de bedoeling en de mogelijkheid hebt om de betreffende handelswaar te verkopen. Bovendien verklaar je dat elk artikel dat je aanbiedt op de veiling dat geen enkele plaatselijke, staats, of centrale rechten, regels of richtlijnen het verbieden om het betreffende artikel te verkopen.
Advertenties mogen overal over gaan of enig ander, of een combinatie van het volgende:
Een gedetailleerde en nauwkeurige tekst beschrijving van het betreffende artikel.
Een afbeelding welke u levert bij het plaatsen van een advertentie.
Een link naar een afbeelding waar je eigenaar van bent of de rechten er voor hebt om er naar te mogen linken.
Advertenties mogen geen artikelen of informatie bevatten die:
Enige staats, plaatselijke, of centrale rechten die de verkoop of distributie van het betreffende artikel verbieden, of inbreuk maken op, auteursrecht(en), patent of handelsmerken van derden.
Onjuist adverteren, of het in het verkeerd daglicht stellen van enig handelswaar die te koop wordt aangeboden.
Illegale software zoals gekopieerde cd's en veilingen met betrekking tot illegale handelingen kunnen worden verwijderd zonder opgave van reden.
Als je veiling(en) gesloten word(en) en er een bod geplaatst is op je veiling die uw aangegeven minimum bod of reserve prijs behalen of overschrijden, ben je verplicht en ga je er mee akkoord om deze transactie te voltooien met de hoogte bieder(s) zoals beschreven in deze algemene voorwaarden waar je akkoord mee bent gegaan bij je registratie.
Verkopers mogen zich niet met de volgende activiteiten bezighouden:
Gebruik maken van meerdere gebruikers-IDís om vervolgens te bieden op je eigen veiling(en). Dit leidt tot onmiddellijke schorsing van u account.
Het adverteren met een artikel waarvan je maar een beperkte hoeveelheid hebt, en die je ook hebt geplaatst op dezelfde tijd, op een andere online veilingsite. (je bent bij verkoop te allen tijden verplicht te leveren.)
Het plaatsen van veilingen waarvan je op het moment van plaatsing nog geen eigenaar bent of nog niet in het bezit van bent, tenzij je deze informatie duidelijk hebt beschreven in de artikel omschrijving.
Als je meerdere artikelen tegelijk aanbiedt in ťťn lopende veiling moeten de artikelen precies hetzelfde zijn in grootte, vorm, kleur, en beschrijving.
Advertenties die niet biedbaar zijn ( dus contactadvertenties en dergelijke ) zijn niet toegestaan. Reclame voor andere sites & internet -/ bedrijven is niet toegestaan en kunnen zonder opgave worden verwijderd. (met uitzonder van VeilingSplaats.nl zelf die deze kan advertenties plaatsen als /voor o.a. reclame doeleinden.)
De volgende zaken en artikelen zijn verboden op de site:
gestolen zaken & artikelen, drugs, vuurwerk, alle wapens en munitie, nazi materiaal, (onderdelen van) mensen, medicijnen, (e-mail) verzendlijsten, tabak/sigaretten, gevaarlijke stoffen, legitimatiebewijzen, loten, prijsvragen, en Multi Level Marketing (MLM) advertenties of advertenties met als inhoud seksuele handelingen, blootheid, pornografie of kinderpornografie, of vertrouwelijke dingen zoals volwassen materiaal. Advertenties met bovengenoemde worden zonder tussenspraak met de verkoper van de site gehaald.
Bij het aanbieden van film en geluiddragers zoals CD's / DVD's / CD-ROMís dient vermeld te worden dat het om originele exemplaren gaat.

6. Het plaatsen van een bod
Bij het plaatsen van een bod op een artikel genoteerd op VeilingSplaats.nl, verklaar je dat je de mogelijkheid en bedoeling hebt om het betreffende artikel te kopen voor het bedrag van uw bod, als de veiling sluit en jij de hoogste bieder bent. In het geval van een veiling met een reserve prijs, als jouw bod gelijk is aan de vastgestelde prijs van de verkoper of dat bedrag overschrijdt, of als je de vastgestelde voorwaarden van de verkoper overschrijdt, ga je akkoord met het kopen van het betreffende artikel voor het bedrag van jouw winnende bod. (je bent dan verplicht af te nemen)
Voordat je een bod plaatst in een veiling, zul je er zeker van moeten zijn dat je alle algemene voorwaarden van de verkoop zoals aangegeven door de verkoper begrijpt. Het plaatsen van een bod wordt beschouwd als een legaal, bindend contract in de meeste landen. Als je enige vragen hebt over een artikel, of de verkoper die het artikel aanbiedt, zul je het de verkoper moeten vragen voordat je een bod plaatst.
Alleen in bepaalde situaties zal terugtrekking van uw bod acceptabel zijn. Deze situaties kunnen inhouden:
De verkoper heeft materiŽle veranderingen aangebracht aan de beschrijving van het artikel nadat je bod was geplaatst.
De verkoper heeft een typografische fout gemaakt in de beschrijving van het artikel.
Je hebt de verkoper gecontacteerd en de uitdrukkelijke toestemming gekregen om je bod terug te trekken.
Bieders mogen zich niet bezig houden met de volgende activiteiten:
Bieden op een bepaalde manier dat veroorzaakt dat het maximum bod van andere bieders bloot komt te liggen, dan je hoge bod intrekken, en opnieuw gaan bieden met een lagere vergroting boven de werkelijk hoogste bieder.
Het plaatsen van biedingen met de bedoeling om de reserve prijs van de verkoper te ontdekken, trek dan je bod terug en biedt later opnieuw met een tweede gebruikers-ID of andermans gebruikers-ID.
We raden je aan om de verkoper van een artikel geplaatst op VeilingSplaats.nl enige vragen te stellen met betrekking tot de verkoop, of de conditie van het artikel voordat je een bod plaatst.
Bij het plaatsen van een bod, verklaar je verder dat de koop en/of afhandeling van het artikel geen enkele plaatselijke, staats of centrale rechten zal schenden, regels of richtlijnen met betrekking tot de verkoop of distributie van het betreffende artikel(en).

7. Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het registeren, bieden of het kopen van handelswaar geplaatst op VeilingSplaats.nl. Alle bedragen worden weergegeven in euro's, tenzij anders aangegeven. Jij bent verantwoordelijk voor toepasselijke belastingen en enige kosten die je kunt oplopen door gebruik te maken van onze diensten of door onze website op te vragen. Dit is inclusief, maar is niet beperkt tot, hardware en dergelijke, software, of service. We zijn gerechtigd er op elk tijdstip dingen aan toe te voegen, te verwijderen of delen van onze diensten te veranderen.

8. Persoonlijke Informatie
Persoonlijke informatie is de informatie die je verstrekt aan VeilingSplaats.nl of aan andere gebruikers wanneer je:
Het registratie proces voltooit.
Een artikel plaatst.
Een bod plaatst.
Feedback opmerkingen achterlaat.
Betaal en Creditcard informatie invoert.
Wanneer je van een e-mail optie gebruik maakt op deze site.
Jij bent de verantwoordelijke persoon voor je persoonlijke informatie. In het voorval dat jouw informatie een beschuldiging schept naar ons dat kan veroorzaken dat onze Internet service provider, leveranciers, tussenpersonen, of contracteerder besluiten hun diensten naar ons te stoppen vanwege beschuldiging en dergelijke, mogen we juiste acties betreffende informatie en dergelijke ondernemen.
Het gebruik van jouw informatie word uitgelegd in ons Privacy Beleid.

9. Je Wachtwoord
Om je inschrijving te voltooien moet je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord en je mag de site slechts gebruiken met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Je mag je wachtwoord niet vrijgeven, delen, of uitdelen aan derden. Als je het gevoel hebt dat je wachtwoord in gevaar staat, kun je je wachtwoord op elk gewenst tijdstip veranderen, en zo vaak als je wilt.

10. Stabiliteit
Evenmin jou noch enige partijen die te maken hebben met, gecontracteerd bij, of gecreŽerd door jou dat leidt tot hinder met/of storing, de werking of stabiliteit van de VeilingSplaats.nl web site. Dit is inclusief, maar is niet beperkt tot het gebruik van enige software, apparatuur, of programmeerwerk waarmee overdreven veel traffic op ons systeem geplaatst word of hindert met een advertentie of veiling geplaatst op onze site, of enige gebruikers account of informatie.

11. Feedback
VeilingSplaats.nl biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten over hun ervaringen in het handelen met andere geregistreerde gebruikers, door ons feedback systeem. De volgende handelingen betreffen handelingen die bij het gebruik van het feedback systeem verboden zijn:

Het in gevaar brengen van andere gebruikers met negatieve feedback wegens hun weigering om de handelingen uit te voeren met betrekking tot jouw transactie met de betreffende gebruiker of hun mislukking om akkoord te gaan met de voorwaarden van een veiling dat niet was beschreven in de originele advertentie.
Het achterlaten van een feedback opmerking waren ordinair gedrag in word vertoond of in word gescholden.
Feedback achterlaten waarin de identiteit van andere gebruikers word vrijgegeven.
VeilingSplaats.nl levert jou de mogelijkheid om een negatieve feedback opmerking in te trekken die je achter hebt gelaten over een andere geregistreerde gebruiker binnen 30 dagen na de tijd dat je de betreffende opmerking hebt achtergelaten. Deze functie zal niet worden gebruikt. Het nalaten van meerdere negatieve opmerkingen, en het vervolgens intrekken van de opmerkingen, kan resulteren in oponthoud van jouw registratie en account.
In het voorval dat jouw feedback waarderingscijfer de status -4 (negatief 4) bereikt zal jouw registratie en account worden stopgezet.
Het wordt verwacht dat je het feedback systeem zal gebruiken op een manier dat het de ongeschonden toestand van het Feedback Systeem behoudt.
VeilingSplaats.nl is te allen tijde gerechtig zonder opgave van rede wijzigingen in het feedback systeem aan te brengen.

13. Privacy
VeilingSplaats.nl onderneemt verscheidende stappen om het misbruiken van de persoonlijke en privť informatie die je ons toevertrouwd te beschermen en te voorkomen. Je kunt ons actuele privacy beleid ook bekijken.

14. Opmerkingen
Alle opmerkingen die gegeven zijn tussen beide partijen (Jij en VeilingSplaats.nl ) zullen gemaakt worden via e-mail, officieel verklaarde post, of aangetekende post. Opmerkingen die we jou sturen zullen geadresseerd worden aan het e-mailadres welke je hebt opgegeven tijdens het registratie proces of op het moment heeft aangepast bij het inloggen op uw account. In deze gevallen, tenzij de partij bij het sturen van de e-mail heeft aangegeven dat het ontvangers-emailadres niet geldelijk is, dergelijke opmerkingen worden 24 uur na het sturen van de e-mail overwogen. Opmerkingen betreffende de veranderingen van de Algemene Voorwaarden of de Gebruikers-Overeenkomst zullen gegeven worden door het plaatsen van veranderingen en dergelijke op de site, en worden 30 dagen na het plaatsen van de veranderingen als effectief beschouwd.

15. Beperking tot verantwoordelijkheid - Geen Garantie
In geen enkel voorval zal VeilingSplaats.nl (inclusief onze leveranciers, verantwoordelijken, directeuren, arbeiders) aansprakelijk zijn voor verloren winst, inkomsten, of enige speciale, incidentele of volgende vernielingen (hoe dan ook ontstaan, inclusief nalatigheid, verwaarlozing en/of onvoorzichtigheid) het veroorzaakt zijn in resultaat van of in aansluiting met deze overeenkomst of het gebruik van de site.
De site en de diensten van de site worden aangeboden "zoals het is" en "als beschikbaar", zonder enige garanties of uitdrukkelijke garanties of toegespeeld. Wij en onze leveranciers ontkennen nadrukkelijk de toegespeelde garanties van titel, het verkoopbaar zijn, geschikt zijn voor een gedetailleerde bedoeling en geen schending.

16. Schadeloosstelling
Je gaat akkoord met het vrijwaren en het onschadelijk houden van VeilingSplaats.nl, en hun verantwoordelijken, arbeiders, moederbedrijven, dochtermaatschappijen, contracteerder, leveranciers of partners, uit elke vordering of eis, inclusief redelijke advocaat kosten, gemaakt door derden wegens of ontstaan uit jouw gebruik van de VeilingSplaats.nl, het schenden van deze Gebruikers-Overeenkomst door jou, of het schenden door jou of enige andere gebruiker van deze site gebruik makend van jouw computer, of enig ander intellectueel eigendom of ander recht van enig persoon of wezen.

17. Wettelijke Verantwoordelijkheid
Het is jouw verantwoording om te gehoorzamen aan alle toepasselijke rechten, wetten, verordeningen en regelingen met betrekking tot uw gebruik van onze mogelijkheden en waar je op biedt, plaatsen van advertenties, kopen en verkopen van artikelen op onze site.

18. Geen Vennootschap/ Bureau
Jij en VeilingSplaats.nl handelen als onafhankelijke contracteerders. Op geen enkel moment is enig Vennootschap, Bureau, Gemeenschappelijke Onderneming, arbeider-werkgever of stemrecht-burgerrecht verhouding voorbestemd of gecreŽerd door deze overeenkomst.

19. Schending van Gebruikers-Overeenkomst.

We kunnen en mogen je account beŽindigen, of registratie tijdelijk of permanent stopzetten en/of beŽindigen wanneer je enig deel van deze Gebruikers-Overeenkomst schendt. Dit is inclusief de beŽindiging of uitstel van enige veilingen waar je op dat moment aan deelneemt, zonder het terugbetalen van enige kosten of vergoeding wegens verlies van zaken of inkomsten waar je aanspraak op kan maken, ten gevolge van beŽindiging en dergelijke.

20. Algemeen
Deze overeenkomst en de voorwaarden hierin, zullen bestuurd worden door de rechten en wetten van het Koninkrijk der Nederlanden. Je mag verder bezwaar indienen aan de wettelijke rechtspraak van het Koninkrijk der Nederlanden en gaat ermee akkoord dat enige wettelijke handeling of gebeurtenis met betrekking tot deze overeenkomst, of het nu is om plaatselijk, staats, of van centraal niveau, zal ingebracht worden in Nederland, of een rechtbank binnen de jurisdictie van Nederland. Wij kunnen op vraag van officiŽle instanties gebruikersgevevens doorgeven aan politiediensten en/of gerechterlijke instanties.

SPONSORS
Home | Verkopen | INSCHRIJVEN | INLOGGEN | Help | Contact | FAQ | Onze kosten | Linkpartners | Community | Kopersbeoordelingen en Winkelgidsen
Copyright ©2018 Veiling S plaats - de veilingsite. Alle rechten voorbehouden. Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de Veiling S plaats - de veilingsite Privacy beleid | Voorwaarden
Pagina geladen in 0.0316660404205 seconden